Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Stagemogelijkheden

Jaarlijks worden een paar honderd stagiairs toegelaten tot het ziekenhuis. Het betreft hierbij studenten van verschillende studieachtergronden. Deze zijn afkomstig van zowel locale onderwijsinstituten en organisaties, als onderwijsinstituten uit het buitenland, met name Nederland.

Onze doelgroepen zijn:

a.    Leerlingen van de basisopleiding tot verpleegkundige en ziekenverzorgende;
b.    Studenten van de vervolgopleiding van verpleging (HBO-V);
c.    Leerlingen van het regulier onderwijs zoals het (Voortgezet Secundair Beroepsonderwijs (VSBO) en het SBO;
d.    Studenten afkomstig uit Nederland, van diverse HBO- en academische opleidingen;
e.    Medewerkers van andere zorginstellingen die bezig zijn met bevordering van de eigen deskundigheid c.q. professionalisering

Met uitzondering van de leerlingen uit de basisopleiding tot verpleegkundige en ziekenverzorgende, worden uitsluitend stagiaires van het derde of het vierde jaar aangenomen voor alle disciplines. Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij het St. Elisabeth Hospitaal dient de student c.q. leerling zich aan te melden (bij voorkeur) via zijn stagecoördinator.

De sollicitatiebrief dient gericht te worden aan: 

   Het Sint Elisabeth Hospitaal
   Mevrouw Chanine Cruden
   Breedestraat 193 (O)
   Curaçao N.A.
  +5999  4321355
    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

In uw verzoek dient duidelijk aangegeven te worden: de periode en duur (van tot en met) van de stage, welke studierichting de student volgt en naar wat voor stage de student op zoek is en wat de stage-eisen zijn van de opleiding. Deze zullen door mw. Cruden worden beoordeeld. Locale stagiaires dienen zich 3 maanden van de tevoren aan te melden. Buitenlandse stagiaires dienen zich 6 maanden van tevoren aan te melden i.v.m. (eventuele) aanvraag van verblijfsvergunning e.d.